The VAT Adviser logo

Momsregistrering i Tyskland

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: Umsatzsteuer, förkortat USt

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: DE999999999 (vid EU-handel)

 • Format Skattenummer: 99/99999/99 (vid inrikes handel)

Momssatser: 19%, 7%

Utländska företag som saknar etablering i Tyskland, men som säljer tjänster i Tyskland, t.ex. fastighetstjänster eller varor som installeras, kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Tyskland tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är tyskregistrerade verksamheter. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer varor inrikes i Tyskland momsregistrera sig, eftersom Reverse Charge inte tillämpas vid ren varuförsäljning.

Förutom för inrikes varuhandel kan det utländska företaget bli momspliktigt i Tyskland om det t.ex. bedriver någon av följande verksamheter:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Tyskland

 • Varutransporter från Tyskland till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Tyskland

 • Eget varulager i Tyskland

 • Affärsledning på plats i Tyskland

 • Inköp av varor från EU till Tyskland eller försäljning av varor till EU från Tyskland

 • Import till eller export från Tyskland

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar eller busstransfers i Tyskland) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Tyskland

Ansökan om momsregistrering i Tyskland, görs på särskilda blanketter som skickas till Finanzamt i Tyskland. Man ska givetvis ansöka om momsregistrering i god tid innan de skattepliktiga aktiviteterna påbörjas, men man kan också registrera sig retroaktivt. Momsregistrering i Tyskland brukar ta 3-4 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett ”Steuernummer”. Har man ansökt om ett VAT-nummer meddelas detta separat.

Momsredovisning i Tyskland

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel till och från Tyskland eller för över egna varor till Tyskland t.ex. vid varulager eller varor som ska installeras i fast egendom, ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat.