Momsregistrering i Polen

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: VAT

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: 999-99-99-999

 • Momssats: 19%, 8%, 5%

Utländska företag som saknar etablering i Polen men som säljer tjänster i Polen, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Polen tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Polen. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Utländska företag som säljer varor inrikes i Polen kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet för moms/Reverse Charge förutsatt att köparen är ett polskt företag.

Följande transaktioner utgör exempel på när momsregistrering kan bli nödvändig i Polen:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Polen

 • Varutransporter från Polen till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Polen

 • Eget varulager i Polen

 • Affärsledning på plats i Polen

 • Inköp av varor från EU till Polen eller försäljning av varor till EU från Polen

 • Import till eller export från Polen

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Polen) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Polen

I ansökningsblanketten för momsregistrering i Polen fyller man i detaljerad information om företaget och den planerade affärsverksamheten i Polen. Blanketterna inklusive vissa föreskrivna dokument från svenska myndigheter översatta till polska, såsom momsintyg från Skatteverket och handelsregisterutdrag och bolagsordning från Bolagsverket skickas sedan underskrivna av firmatecknare till Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ploňsku i Plonsk, Polen som handlägger momsregistreringen av utländska bolag.

Momsregistrering i Polen tar några veckor att göra. Skattemyndigheten i Polen återkommer sedan och meddelar ett polskt skattenummer/momsnummer när ansökan har behandlats.

Frivillig momsregistrering i Polen är tillåten.

Momsredovisning i Polen

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Polen och registrerar sig retroaktivt d.v.s. när den skattepliktiga affären redan har satt igång, kan böter utdömas för sent inlämnad momsdeklaration. Ränta kan koma att utdömas för moms som inte har betalats i tid.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Polen liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet. I Polen är det särskilt krångligt, bl.a. av språkliga skäl.