The VAT Adviser logo

Momsregistreringsskyldighet för e-handel i andra EU-länder

Den 1 juli 2021 infördes nya momsregler i EU som ska göra e‑handeln smidigare. Det nya systemet kallas One Stop Shop, och berör alla företag vars försäljning till konsumenter i ett annat EU-land överstiger tröskelvärdet 99 680 kronor.

Nya momsregler inom e-handel, vad gäller?

Företag som säljer varor och/eller tjänster till konsumenter i andra EU-länder behöver i de flesta fall redovisa moms i det EU-landet dit varan transporteras eller där köparen finns.

De gamla regler gällande omsättningströskel för varje enskilt EU-land har ersatts med en gemensam omsättningströskel om 10.000 EUR (99.680 SEK) för samtliga EU-länder. Skulle du som e-handlare sälja varor över den summan till andra EU-länder så måste du antigen momsregistrera dig i varje land där din köpare finns eller redovisa och betala moms genom så kallade särskilda ordningar, OSS. Företag kan registrera sig på Skatteverkets hemsida och ansöka om ett identifikations nummer.

Säljer du för belopp som understiger omsättningströskel kan du välja att ta ut moms på försäljning i det landet där du är etablerad eller frivilligt registrera dig för OSS.

Det finns ingen möjlighet att göra avdrag för ingående moms i det nya OSS- systemet. Utländsk moms på kostnader som företag har haft i andra länder söker man tillbaka via återvinningen.

I vissa fall, till exempel när e-handels företag har lager i ett annat land (fulfilment tjänster hos olika marknadsplatser), blir man registreringsskyldig för lokalmoms. Vilket innebär att man blir skyldig att debitera moms och lämnar in löpande momsredovisning i det landet där lager finns. Vi hjälper gärna företagen med både momsregistrering och löpande redovisning.