The VAT Adviser logo

Vi är experter på momsåtervinning

VAT Adviser bistår företag i frågor som rör internationell moms och EU-moms i synnerhet. Förutom rådgivning svarar vi för den praktiska hanteringen av momsåtervinning. Vi hjälper företag att ansöka om återbetalning av utländskmoms. VAT Advisers uppdrag börjar med identifikation av återvinningsbar moms och är inte avslutat förrän återvunnet belopp finns på kundens bankkonto.

Vidare svarar VAT Adviser för alla deklarations- och ansökningshandlingar samt för kontakten med berörda skattemyndigheter inom Europa.

Vem kan få momsåtervinning från andra EU länder?

Företag och juridiska personer som debiterats moms på varor eller tjänster som köpts inom EU och som är momsregistrerade i sitt hemland har rätt att ansöka om momsåtervinning. Våra vanligaste uppdrag är att:

  • Bistå svenska bolag att återvinna moms från andra EU-länders skattemyndigheter.

  • Återvinna moms från svenska skattemyndigheten till bolag, baserade i andra länder.

  • Hjälpa bolag utanför Europa att återvinna av moms som betalts i länder inom EU.

Momsåtervinning kan göras från följande länder

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Nederländerna, Irland, Island, Italien, Kanada, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike