The VAT Adviser logo

Momsregistrering i Österrike

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: Umsatzsteuer, förkortat USt

 • EU-medlem: Ja

 • Format momsnummer: AT U99999999 (9 tecken varav U är det första)

 • Momssats: 20%, 13%, 10%

Utländska företag som saknar etablering i Österrike, men som säljer tjänster i Österrike, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Österrike tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Österrike. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Däremot måste utländska företag som säljer varor utan att installera dem inrikes i Österrike momsregistrera sig, då Reverse Charge inte tillämpas vid ren varuförsäljning (undantag finns när man säljer viss elektronisk utrustning såsom mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning t.ex. walkie talkies, men även spelkonsoler, lap tops, ipads etc., men även vid försäljning av gas och elektricitet där Reverse Charge tillämpas).

Följande transaktioner utgör förutom inrikes varuförsäljning exempel på när momsregistrering blir nödvändig i Österrike:

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Österrike

 • Varutransporter från Österrike till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bolag

 • Persontransporter i Österrike

 • Eget varulager i Österrike

 • Affärsledning på plats i Österrike

 • Inköp av varor från EU till Österrike eller försäljning av varor till EU från Österrike

 • Import till eller export från Österrike

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Österrike) som förekommer vid konferenser, mässor etc.

Momsregistrering i Österrike

Ansökan om momsregistrering i Österrike skickas till Finanzamt Graz-Stadt som handlägger momsregistreringen av utländska bolag. Utför man EU-transaktioner (inkl. överföring av eget lager) till eller från Österrike behöver man också ansöka om ett AT VAT nummer (format AT U99999999).

Frivillig momsregistrering i Österrike är tillåten under förutsättning att det utländska företaget inte har annan försäljning i Österrike än sådan som beskattas av den österrikiska köparen under åberopande av Reverse Charge proceduren, men i sin tur har inköp i Österrike för att kunna tillhandahålla köparen det som denne har beställt (t.ex. vid inköp av utrustning till monteringsleveranser). Om den utländske säljaren inte önskar registrera sig i den sådan situation kan denne istället använda sig av momsåtervinningsförfarandet för att få tillbaka momsen.

Om ett utländskt företag har skattepliktig verksamhet i Österrike och inte registrerar sig kan bötesbelopp upp till EUR 5.000 utdömas. Sedan kan förseningsavgifter för sent inlämnade momsrapporter utdömas upptill 10 % av momsen som ska betalas eller 1 % av värdet av summan som har rapporterats i en periodisk sammanställning som är sen (upptill EUR 2.200 per rapport).

Momsredovisning i Österrike

Momsredovisningsperioden kan vara kvartal, månad och i vissa fall t o m år beroende på årsomsättningen. Om man bedriver EU-handel från Österrike ska man förutom momsrapporten, också lämna periodisk sammanställning. Om flödena överstiger tröskelvärdet för intrastat måste man också lämna intrastat.

Generellt kan man säga att det inte är alldeles lätt att fullgöra sina deklarationsskyldigheter i Österrike liksom i andra länder, när man väl har lyckats momsregistrera sig. Utländska skattskyldiga, precis som lokala företag, förväntas känna till lokala avdragsregler för moms samt i övrigt de förordningar som skattskyldiga i landet ifråga måste följa. Det finns t.ex. en specialbestämmelse i Österrike som säger att den österrikiska kunden har ansvaret för att betala in momsen till skattemyndigheten istället för den utländske säljaren (s.k. withholding tax). Om kunden inte betalar blir den utländske säljaren betalningsskyldig.

Dessutom kan de elektroniska momsredovisningarna som föreskrivs vara svåra för utländska företag att lämna. Varje land har sitt system för detta och i många länder krävs t.ex. att firmatecknaren har ett personnummer från landet eller att denne personligen hämtar ut kod för onlineredovisning hos skattemyndigheten i landet. Det sistnämnda är vad som är aktuellt i Österrike.