The VAT Adviser logo

Momsregistrering i Belgien

 • Valuta: EUR

 • Moms heter: BTW

 • EU-medlem: Ja

 • Format skattenummer: 9999.999.999

 • Format momsnummer: BE9999.999.999

 • Momssats: 21%, 12% , 6% och 0%

Utländska företag som saknar etablering i Belgien men som säljer tjänster i Belgien, t.ex. fastighetstjänster eller som levererar varor som säljs först när de är installerade (s.k. monteringsleveranser), kan i de flesta fall undvika momsregistrering. Anledningen är att Belgien tillämpar omvänd skattskyldighet/Reverse Charge om köparna uteslutande är verksamheter som är momsregistrerade i Belgien. Reverse Charge innebär att köparen skall ta upp momsen och att säljaren fakturerar utan moms. Dock skall köparens momsnummer och varför man fakturerar utan moms framgå av säljarens faktura. Utländska företag som säljer varor inrikes i Belgien kan tillämpa omvänd betalningsskyldighet för moms/Reverse Charge förutsatt att köparen antingen är ett belgiskt företag eller att köparen är utländsk men är momsregistrerad i Belgien via ett lokalt ombud.

Följande transaktioner utgör exempel på när momsregistrering kan bli nödvändig i Belgien

 • Försäljning av elektroniska eller telekommunikationstjänster till privatpersoner i Belgien

 • Varutransporter från Belgien till andra länder utförda på uppdrag av privatpersoner, t.ex. flytt av bohag

 • Persontransporter i Belgien

 • Eget varulager i Belgien

 • Affärsledning på plats i Belgien

 • Inköp av varor från EU till Belgien eller försäljning av varor till EU från Belgien

 • Import till eller export från Belgien

 • Vidareförsäljning av flera typer av kostnader (t.ex. hotellövernattningar fakturerade till andra utländska företag eller busstransfers i Belgien) som förekommer vid konferenser, mässor etc.