The VAT Adviser logo

Vi hjälper till med periodiska tjänster

Ett företag som säljer varor eller vissa tjänster med omvänd skattskyldighet från ett EU-land till ett företag med momsregistrering i ett annat EU-land ska lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning. Det för att skattemyndigheter i berörda länder kan cross-checka om det som säljaren har angett i periodiska sammanställningen överensstämmer med köparens uppgifter avs. EU-förvärv i sin momsdeklaration.

I periodiska sammanställning anges olika typer av EU-transaktioner:

  1. Varuförsäljning (inkl. lageröverföring)

  2. Försäljning av vissa tjänster enligt huvudregeln

  3. Vidareförsäljning av varor som mellanman i så kallad trepartshandel

  4. Konsignationslager

Viktigt att köparen har uppgett sitt EU VAT nummer och det anges "Reverse Charge" eller likande text på fakturan.

VAT Adviser kan hjälper till med inlämning av periodisk sammanställningen i olika EU-länder.