The VAT Adviser logo

Medlemsländer har olika tolkningar

Från de flesta länder inom EU och även från Island, Norge och Schweiz återbetalas i allmänhet den moms som debiteras i leverantörsreskontra. För ett större företag brukar 90-95% av den totala återvinningsbara volymen ligga i leverantörsreskontra. Det är därför mycket viktigt att systemen för identifikation och återvinning av dessa fakturor är bra.

Förändringen av reglerna för beskattning av tjänster inom EU, medlemsländernas olika tolkning av bestämmelserna samt att medlemsländerna i olika utsträckning infört regler om omvänd beskattning/Reverse Charge vid utländsk säljares försäljning i det egna landet, har gjort det snårigt för utländska företag att återvinna moms.

Moms som inte skulle ha blivit debiterad från början går t.ex. inte att återvinna från skattemyndigheten. VAT Adviser hjälper till med bedömningarna och strävar efter att få all moms reglerad.