The VAT Adviser logo

Få tillbaka utländsk moms vid affärsresor

De flesta företag med affärer inom EU utför affärsresor och debiteras i samband med dessa utländsk moms. Större delen av denna moms hjälper vi våra kunder att få tillbaka. Kostnader för t ex hotell, hyrbilar, taxi, drivmedel och andra transporter är momspliktiga. Även på kostnader för köp av olika tjänster vid deltagande i internationella mässor utgår moms. Inträdesbiljetter till mässor, utställningar etc. är också momsbelagda.Vi har sedan ett antal år tillbaka sett en skärpning av de olika myndigheternas syn på hotell och hyrbilsfakturor. I de flesta länder i Europa idag kräver myndigheten att fakturan skall ställas ut på företaget och inte som i de allra flesta fall resenären.

Vi vill gärna uppmana företag att informera sina resande medarbetare att om de ej får med företagets namn på hotellfakturor och hyrbilsfakturor så får företaget heller inte tillbaka momsen på dessa fakturor.