Momsregistrering i Storbritannien

  • Valuta: GBP

  • Moms heter: Value Added Tax, förkortat VAT

  • EU-medlem: Nej

  • Format momsnummer: GB999 9999 99, GB999 9999 99 999, GBGD999 eller GBHA999

  • Momssats: 20%, 5%

Momsregistrering i Storbritannien/England

Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen, även känt som Brexit, trädde i kraft i januari 2021. Därmed gäller inte längre samma regler som för övriga EU-länder, istället anses Storbritannien vara ett så kallat tredje land. Numera ska all försäljning till UK redovisas som export från Sverige, förutom försäljning till företag i Nordirland . Handel med Nordirland omfattas fortfarande av EU-regler. Företag i Nordirland har tilldelats särskilda VAT-nummer där landskoden GB har bytts till XI.

Bolag etablerade inom EU som säljer varor direkt till konsumenter i Storbritannien kommer att behöva momsregistrera sig i Storbritannien, Förutom momsregistrering krävs det att företag har ett brittisk EORI nummer. Momsregistrering i Storbritannien brukar ta 4-6 veckor. Skattemyndigheten återkommer då och meddelar ett engelskt VAT-nummer.

Frivillig momsregistrering i Storbritannien är tillåten också.

Momsredovisning i Storbritannien/England

När företaget är momsregistrerad i Storbritannien och har ett brittisk moms- och EORI nummer så är man skyldig att följa de engelska momsreglerna och följa MTD - making tax digital - rapportering. Detta är obligatoriskt, från och med 1 april 2022, för samtliga företag. Det innebär att momsdeklarationer ska lämnas in via ett godkänt MTD redovisningsprogram.